e-learning plus

professionele e-learning met zo nodig snel deskundige hulp: comfortabel, eigentijds, efficiënt én betaalbaar

 • Waar en wanneer jij wilt, in jouw tempo!

Wil je alléén oefenen voor de toets (voor een tijdelijk resultaat), of ook echt léren: de stof doorgronden en die uiteindelijk zelf ook kunnen uitleggen? Diverse sites bieden alleen die oefening, maar wij bieden je onderwijs:

 • heldere theorie – het resultaat van o.a. ruim 15 jaar specifieke lespraktijk pabo
 • 2200 oefenvragen met doeltreffende uitleg plus nauwkeurige verwijzing naar de theorie (de meeste gebruikers zullen aan een deel van de oefenstof voldoende hebben)
 • een helpdeskservice
  En als je nog vragen hebt … uiteraard geen probleem!
  In eerste instantie via het contactformulier op de site,
  met minimaal 300 dagen per jaar passende hulp binnen 12 uur.
  Je kunt daarbij ook aangeven dat je graag gebeld wilt worden voor hulp. Soms kan advies, hulp of uitleg telefonisch prettiger zijn.
 • zo nodig extra oefeningen waarbij we je fouten kunnen monitoren: dat is meer dan bij klassiek ‘contactonderwijs’ mogelijk is 

Wij analyseren de totale foutenscores en passen leerstof en oefenmateriaal zo nodig daarop aan. Recente aanpassingen zijn op 3-12-‘22 uitgevoerd.

Het pakket richt zich allereerst op de voorbereiding op de taaltoets pabo, maar het biedt ook nuttige extra leer- en oefenstof voor het vervolg van je opleiding (ca. 40 pagina’s A4) – duidelijk apart aangegeven.

Reactie van een studente op (de toen nog papieren versie van) de theorie: “Het is zo dúidelijk!” Aansporingen van studenten om er een boek van te maken, hebben mede geleid tot deze e-learning.

volledig pakket eerste studiejaar pabo: spelling, leestekens, ‘formuleren’, zinsdelen en woordsoorten – met helpdeskservice

voor 8 maanden gebruik: €  19,- *
(voor alle duidelijkheid: éénmalig €  19)

voor 12 maanden gebruik:  €  24,- * 
vooral voor (aankomende) studenten die de voorbereiding willen spreiden of die langer gebruik willen kunnen maken van ondersteuning via de helpdesk

De leer- en oefenstof is overzichtelijk verdeeld over drie websites. Je krijgt met dezelfde inloggegevens toegang tot alle drie sites.

* onkostentarief uitsluitend voor studenten: zie ook de voorwaarden bij aanmelding

Met enige regelmaat proberen belangstellenden die niet student zijn, gebruik te maken van het lage ‘studententarief’. Aanvragen (ook met betaling) zonder bewijs dat je student bent, worden niet geaccepteerd. Voor niet-studenten bieden wij een andere mogelijkheid, tegen een ander tarief.

Commerciële tarieven zijn al gauw een veelvoud hiervan – en dan nog zonder helpdesk. Ontwikkeling, onderhoud en ondersteuning vragen een aanzienlijke tijdsinvestering, naast onder andere de kosten voor hosting en communicatie.

Heb je nog vragen? Kijk even bij FAQ en gebruik anders vrijblijvend het contactformulier.

contact

aanmelden

Ons aanbod is uiteraard uitsluitend bestemd voor individueel eigen gebruik. Voor onderwijsinstellingen kunnen wij licenties op maat aanbieden.

Voorbehoud:
Dit pakket e-learning is afgestemd op studenten met Nederlands als moedertaal en op studenten met een niet-Nederlandstalige achtergrond die het Nederlands als tweede taal (ongeveer) even goed beheersen. Als je bijvoorbeeld alleen het staatsexamen NT2 programma II hebt behaald, is dat voor de opleiding tot leraar basisonderwijs zeker niet voldoende. De Nederlandse taal heeft een centrale positie in het basisonderwijs, met alle nuances en complicaties van de taal: o.a. de gevoelswaarde van woorden en vooral heel veel uitdrukkingen.