e-learning plus

professionele e-learning: eigentijds, efficiënt én betaalbaar

 • Studeren waar en wanneer jij wilt, in jouw tempo!

Wil je alléén oefenen voor de toets (voor een tijdelijk resultaat), of ook echt léren: de stof doorgronden en die uiteindelijk zelf ook goed kunnen uitleggen? Diverse sites bieden alleen die oefening, maar wij bieden je onderwijs:

 • heldere theorie – het resultaat van o.a. ruim 15 jaar specifieke lespraktijk pabo
 • ruim 2500 oefenvragen met doeltreffende uitleg plus nauwkeurige verwijzing naar de theorie (de meeste gebruikers zullen aan een deel van de oefenstof al ruim voldoende hebben)
 • drie eindtoetsen / proeftoetsen van 125 items, met feedback
 • plus een helpdeskservice
  Als je vragen hebt of advies wilt … geen probleem!
  In eerste instantie via het contactformulier op de site,
  met minimaal 300 dagen per jaar passende hulp binnen 12 uur.
  Je kunt daarbij ook aangeven, dat je graag gebeld wilt worden (op bepaalde dagen en/of tijden). Soms kan advies, hulp of uitleg telefonisch prettiger zijn.

Wij analyseren de totale foutenscores en passen leerstof en oefenmateriaal zo nodig daarop aan. 

Het pakket richt zich allereerst op de voorbereiding op de taaltoets pabo, maar het biedt ook nuttige extra leer- en oefenstof voor het vervolg van je opleiding (ca. 40 pagina’s A4) – duidelijk apart aangegeven.

Reactie van een studente op (de toen nog papieren versie van) de theorie: “Het is zo dúidelijk!” Aansporingen van studenten om er een boek van te maken, hebben mede geleid tot deze e-learning.

volledig pakket eerste studiejaar pabo – met helpdeskservice
tarieven voor e-learning, inclusief helpdesk
voor (aankomende) studenten pabo:

alleen een bijdrage in de onkosten:

voor volledig pakket, 8 maanden gebruik:  €  21
(voor alle duidelijkheid: éénmalig €  21)

volledig pakket , 8 maanden gebruik + pakket versneld: € 24

volledig pakket, 12 maanden gebruik:  €  27

volledig pakket, 12 maanden gebruik + pakket versneld: € 29

Wie komen voor dit ‘onkostentarief’ in aanmerking?
Studenten die dit zélf moeten betalen (of hun ouders).

En wie komen daarvoor niet in aanmerking?
Degenen die via een werkgever of instantie hiervoor een vergoeding kunnen ontvangen als studie, na- of omscholing.

voor anderen (o.a. als nascholing):

inclusief bescheiden berekening van werktijd voor ontwikkeling, onderhoud en ondersteuning: 
voor 12 maanden:  €  124
 

Heb je nog vragen? Kijk even bij FAQ en gebruik anders gerust vrijblijvend het contactformulier.

contact

aanmelden

Ons aanbod is uiteraard uitsluitend bestemd voor individueel eigen gebruik. Voor onderwijsinstellingen kunnen wij licenties op maat aanbieden.

Voorbehoud:
Dit pakket e-learning is afgestemd op studenten met Nederlands als moedertaal en op studenten met een niet-Nederlandstalige achtergrond die het Nederlands als tweede taal (ongeveer) even goed beheersen. Als je bijvoorbeeld alleen het staatsexamen NT2 programma II hebt behaald, is dat voor de opleiding tot leraar basisonderwijs zeker niet voldoende. De Nederlandse taal heeft een centrale positie in het basisonderwijs, met alle nuances en complicaties van de taal: o.a. de gevoelswaarde van woorden en vooral heel veel uitdrukkingen.

In de vermelde tarieven is geen uitgebreide specifieke ondersteuning begrepen voor gebruikers van de e-learning die het Nederlands niet als moedertaal hebben.