start!

efficiënte, eigentijdse voorbereiding op onder andere de taaltoets voor eerstejaarsstudenten pabo, maar ook meer …

Allereerst: op de pabo word je natuurlijk niet alleen bij ‘de taaltoets’ afgerekend op je taalvaardigheid. Ook in de stage en tijdens je studie – onder andere bij verslagen en werkstukken – wordt daarop gelet. Je staat daardoor in je stage ook met meer – goed onderbouwd – zelfvertrouwen voor de klas.

demo-toets

De ‘demo-toets’ op deze site (75 items) geeft je binnen 30 minuten informatie over de taaltoets: een indruk van de eisen, de wijze van toetsen én van jouw kennis en vaardigheden.

e-learning

Het aanbod voor e-learning op deze site richt zich allereerst op de voorbereiding op de taaltoets pabo. Maar wij bieden meer: extra leerstof voor het vervolg van je opleiding – wel duidelijk apart aangegeven.

Het pakket omvat alle nodige theorie en totaal 1900 oefenvragen met passende uitleg. En zo nodig kun je ook snel deskundige ondersteuning krijgen via de helpdesk. 

Wij ontvangen reacties en zien scores waaruit blijkt, dat door het volgen van de aangegeven studieroutes deelnemers binnen zeer afzienbare tijd zelfs vanaf ‘niveau 1F’ * (streefniveau eind basisonderwijs) slagen voor de taaltoets pabo en niveau 4F (vwo) bereiken.

Leerlingen voortgezet onderwijs, (aankomende) studenten van andere hbo- en universitaire opleidingen en andere belangstellenden verwijzen wij naar Nederlands-online.nl.

* zoals aangegeven in het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ (2009). De niveau-aanduidingen omvatten luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid. Een schriftelijke toets richt zich logischerwijs vooral op de schriftelijke vaardigheden.

Dit is een eigen initiatief zonder sponsoring of subsidie en zonder winstdoel.

©  2020  Ronald Zwiers – Nederlands-online.nl

laatst bijgewerkt: 22-11-’20