start!

Goed voorbereid voor de pabo?

Hier vind je informatie over taal, vooral over de taaltoets voor eerstejaarsstudenten pabo.

 

Allereerst: op de pabo word je niet alleen bij de toets afgerekend op je taalvaardigheid. Ook in de stage en tijdens je studie – vooral bij verslagen en werkstukken – wordt daarop gelet.

Met extra voorbereiding voor taal scoor je meervoudig: bij de toets, in je stage en bij je studie!

de toets

De ‘demo-toets’ op deze site geeft je in ongeveer 20 minuten veel informatie over de taaltoets: een indruk van de eisen, de wijze van toetsen én van jouw kennis en vaardigheden.

wanneer?

Soms wordt de taaltoets al vóór de start van de opleiding afgenomen. Voor verkorte deeltijdopleidingen of een ‘zij-instroomtraject’ kan het als toelatingsvoorwaarde gelden. Voor de gewone dagopleiding kan de taaltoets doorgaans (ook) tijdens het eerste studiejaar worden afgelegd.

waarom?

Voor een lerarenopleiding voor het basisonderwijs is taal / Nederlands natuurlijk extra belangrijk, omdat taal het centrale vak is in het basisonderwijs. Je hebt als stagiair en (toekomstige) leerkracht ook qua taalgebruik een voorbeeldfunctie.

voorbereiding

Tijdens het eerste studiejaar zijn er veel interessante nieuwe zaken die tijd vragen. Daardoor is er vaak weinig tijd om je alsnog goed voor te bereiden op de taaltoets. Ook daarom is het aan te raden om daarmee zo snel mogelijk te beginnen.

e-learning

Onder andere als bij de demo-toets blijkt, dat je je op de toets moet voorbereiden, kun je gebruikmaken van ons pakket e-learning: heldere theorie en 1750 oefenvragen met duidelijke uitleg, plus de beschikbaarheid van deskundige hulp via de helpdesk.

Een eerstejaarsstudente over de theorie: ”Het is zo dúidelijk!”

Ook als je de taaltoets met een (misschien ‘net’) ‘voldoende’ resultaat hebt afgelegd, is dat natuurlijk geen reden om niet verder aan je taalvaardigheid te werken! De taaltoets is immers maar een soort entreetoets.

Dit is geen gesubsidieerd project, maar een ‘particulier initiatief’ waarvoor veel werk is (en deels nog steeds wordt) verricht en waarvoor voortdurend kosten worden gemaakt. Gezien de oorspronkelijke opzet (een goede, eigentijdse en betaalbare voorbereiding), bieden wij dit voor studenten aan tegen een tarief dat in feite een bijdrage in de onkosten is.

Omdat ook anderen belangstelling tonen voor dit aanbod, hanteren wij voor die groepen nu een ander (ook nog steeds heel laag) tarief. Daarom zijn er drie verschillende aanmeldingsformulieren: voor studenten, voor leraren via basisscholen en voor anderen. Voor niet-pabo-gerelateerde gebruikers hebben wij een aangepast pakket.

©  2019  Ronald Zwiers  –   taalverzorging.nl

laatst bijgewerkt: 14-11-’19