start!

Ga je naar de pabo?

Hier vind je belangrijke informatie over de taaltoets!

inhoud

Bij de taaltoets voor aankomende en eerstejaarsstudenten pabo worden gevraagd:

–   spelling (met extra aandacht voor werkwoordsspelling)
–   gebruik van leestekens
–   zinsdelen
–   woordsoorten
–   ‘formuleren’ (verzamelnaam: o.a. woordkeus, zinsbouw en stijl)

allemaal stof die je eigenlijk al in je vooropleiding geleerd had moeten hebben (minimaal ‘niveau 3F’), maar de praktijk is helaas vaak anders!

De ‘demo-toets’ op deze site geeft je binnen een half uur veel informatie over de taaltoets: een indruk van de eisen, de wijze van toetsen én van jouw kennis en vaardigheden.

wanneer?

Soms wordt de taaltoets al vóór de start van de opleiding afgenomen. Voor bijvoorbeeld verkorte deeltijdopleidingen of een ‘zij-instroomtraject’ kan het als toelatingsvoorwaarde gelden. Voor de gewone dagopleiding kan de taaltoets doorgaans (ook) tijdens het eerste studiejaar worden afgelegd.

waarom?

Een voldoende resultaat moet een soort ‘basisniveau’ garanderen. Voor een lerarenopleiding voor het basisonderwijs is taal / Nederlands natuurlijk extra belangrijk, omdat taal het centrale vak is in het basisonderwijs. Je hebt als (toekomstige) leerkracht ook qua taalgebruik een voorbeeldfunctie. De stage op een basisschool begint al heel snel na de start van je studie. Het is daarom ook wel bijzonder prettig om dán al goed voorbereid te zijn!

En op de pabo word je niet alleen bij de toets, maar ook bij verslagen en werkstukken afgerekend op je taalgebruik, inclusief gebruik van leestekens en spelling. Met aanvullende scholing voor taal scoor je dus meervoudig: bij de toets, in je stage en bij je studie.

voorbereiding

Tijdens het eerste studiejaar zijn er veel interessante nieuwe zaken die tijd vragen. Daardoor is er vaak weinig tijd om je alsnog goed voor te bereiden op de taaltoets. Ook daarom is het zeker aan te raden om daarmee (liefst ruim) vóór de start van je studie te beginnen.

e-learning

Als bij de demo-toets blijkt, dat je je op de toets moet voorbereiden, kun je gebruikmaken van ons pakket e-learning: heldere theorie en 1600 oefenvragen met duidelijke uitleg, plus de beschikbaarheid van deskundige hulp via de helpdesk.

Dat is geen gesubsidieerd project, maar een ‘particulier initiatief’ waarvoor veel werk is (en deels nog steeds wordt) verricht en waarvoor ook voortdurend kosten worden gemaakt. Toch bieden wij het aan voor minder dan de gemiddelde prijs van één studieboek …

Wij willen aankomende studenten graag stimuleren om zich in de zomervakantie voor te bereiden voor Nederlands, daarom in de maand juli een extra laag tarief: 14,- voor 4 maanden gebruik. 

Studeren in het hoger onderwijs betekent vooral vooruitkijken en goed plannen!
Het begint met goed plannen en vervolgens ‘studiediscipline’: de geplande taken ook tijdig uitvoeren. Uitstel leidt snel tot achterstand en uiteindelijk helaas al te vaak tot uitval.
Lees meer over plannen van je studie …

©  2019  Ronald Zwiers  –   taalverzorging.nl

laatst bijgewerkt: 9-7-’19

Onze e-learning is een professionele particuliere onderwijsactiviteit zonder winstdoel.