start!

 

efficiënte voorbereiding op de pabo, onder andere op de taaltoets voor eerstejaarsstudenten

Op de pabo word je natuurlijk niet alleen bij ‘de taaltoets’ afgerekend op je taalvaardigheid. Ook in de stage en tijdens je studie – onder andere bij verslagen en werkstukken – wordt daarop gelet. Door een goede voorbereiding sta je in je stage met meer – goed onderbouwd – zelfvertrouwen voor de klas.

demo-toets

De ‘demo-toets’ op deze site (75 items) geeft je in 30 minuten veel informatie over de taaltoets: een indruk van de eisen, de wijze van toetsen én van jouw kennis en vaardigheden.

e-learning

Ronald Zwiers, leraar Nederlands:

De ervaring met de problematiek van de aansluiting van onder andere mbo en havo met de pabo, was voor mij reden om voor taal / Nederlands een passend traject e-learning te ontwikkelen. Het is een eigen initiatief, zonder subsidie of sponsoring en zonder winstdoel. Het tarief voor studenten is een éénmalige bijdrage in de diverse onkosten.

alleen werkwoordsspelling, 6 maanden gebruik: € 10
volledig pakket, 8 maanden: € 19
volledig pakket, 12 maanden: € 24

aanmelden

Het pakket richt zich allereerst op de voorbereiding op de taaltoets pabo, maar het biedt ook extra leer- en oefenstof voor het vervolg van je opleiding – duidelijk apart aangegeven.

Het pakket omvat alle nodige theorie en ruim 2000 oefenvragen met passende uitleg. En zo nodig kun je ook snel deskundige ondersteuning krijgen via de helpdesk.

Reactie van een studente op (de toen nog papieren versie van) de theorie: “Het is zo dúidelijk!” Aansporingen om er een boek van te maken, hebben mede geleid tot deze e-learning.

Uit reacties en scores blijkt dat deelnemers binnen een maand, met twee uur studie per dag, zelfs vanaf ‘niveau 1F’* (eind basisonderwijs, als zodanig getoetst) slagen voor de taaltoets pabo en voor de getoetste basisvaardigheden niveau 4F (eind vwo) bereiken.

Voor leerlingen voortgezet onderwijs, (aankomende) studenten van andere hbo- en universitaire opleidingen en andere belangstellenden  →    Nederlands-online.nl

* zoals aangegeven in het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ (2008)
De F staat daarbij voor ‘fundamentele kwaliteit’, het niveau dat door alle leerlingen behaald moet worden, naast de S voor ‘streefkwaliteit’: “een uitdagend perspectief voor leerlingen die op dat moment meer aankunnen”. Voor toetsen gelden 1F tot en met 4F.

©  2020  Ronald Zwiers

laatst bijgewerkt: 3-5-’21