start!

 

efficiënte, comfortabele voorbereiding op onder andere de taaltoets voor eerstejaarsstudenten pabo

Allereerst: op de pabo word je natuurlijk niet alleen bij ‘de taaltoets’ afgerekend op je taalvaardigheid. Ook in de stage en tijdens je studie – onder andere bij verslagen en werkstukken – wordt daarop gelet. Je staat daardoor in je stage ook met meer – goed onderbouwd – zelfvertrouwen voor de klas.

demo-toets

De ‘demo-toets’ op deze site (75 items) geeft je binnen 30 minuten informatie over de taaltoets: een indruk van de eisen, de wijze van toetsen én van jouw kennis en vaardigheden.

e-learning

Ronald Zwiers, leraar Nederlands,
jarenlange ervaring in opleiding en nascholing pabo:

De ervaring met de problematiek van de aansluiting van onder andere mbo en havo met de pabo, was voor mij reden om voor taal / Nederlands een passend pakket e-learning te ontwikkelen. Het is een eigen initiatief zonder winstdoel. Het tarief voor studenten is een bijdrage in de diverse onkosten.

alleen werkwoordsspelling, 8 maanden: € 10
volledig pakket, 8 maanden: € 19
volledig pakket, 12 maanden: € 24

aanmelden

Het pakket richt zich allereerst op de voorbereiding op de taaltoets pabo. Maar het biedt meer: extra leerstof voor het vervolg van je opleiding – wel duidelijk apart aangegeven.

Het pakket omvat alle nodige, heldere theorie en totaal 1900 oefenvragen met passende uitleg. En zo nodig kun je ook snel deskundige ondersteuning krijgen via de helpdesk.

Reactie van een studente op de destijds nog papieren versie van de theorie: “Het is zo dúidelijk!” Ik was vereerd met zo’n compliment.

Uit reacties en scores blijkt, dat door het volgen van de geadviseerde studieroutes deelnemers binnen zeer afzienbare tijd zelfs vanaf ‘niveau 1F’ (eind basisonderwijs) slagen voor de taaltoets pabo en voor de basisvaardigheden niveau 4F (eind vwo) bereiken.

Voor leerlingen voortgezet onderwijs, (aankomende) studenten van andere hbo- en universitaire opleidingen en andere belangstellenden   info algemeen

©  2020  Ronald Zwiers – Nederlands-online.nl

laatst bijgewerkt: 27-11-’20