start!

Heb je plannen om naar de pabo te gaan?

Hier vind je belangrijke informatie over de taaltoets.

inhoud

Bij de taaltoets voor aankomende en eerstejaarsstudenten pabo worden gevraagd:

–   spelling (met extra aandacht voor werkwoordsspelling)
–   gebruik van leestekens
–   zinsdelen
–   woordsoorten
–   ‘formuleren’ (verzamelnaam: o.a. woordkeus, zinsbouw en stijl)

stof die je eigenlijk al in je vooropleiding geleerd had moeten hebben (minimaal ‘niveau 3F’), maar de praktijk is vaak heel anders!

De ‘demo-toets’ op deze site geeft je binnen een half uur veel informatie over de taaltoets: een indruk van de eisen, de wijze van toetsen én van jouw kennis en vaardigheden.

wanneer?

Soms wordt de taaltoets al vóór de start van de opleiding afgenomen. Voor bijvoorbeeld verkorte deeltijdopleidingen of een ‘zij-instroomtraject’ kan het als toelatingsvoorwaarde gelden. Voor de gewone dagopleiding kan de taaltoets doorgaans (ook) tijdens het eerste studiejaar worden afgelegd. Op veel pabo’s is een voldoende resultaat voor die toets dan één van de voorwaarden om na het eerste jaar verder te mogen gaan met de studie.

waarom?

Een voldoende resultaat moet een soort ‘basisniveau’ garanderen. Voor een lerarenopleiding voor het basisonderwijs is taal / Nederlands natuurlijk extra belangrijk, omdat taal het centrale vak is in het basisonderwijs. Je hebt als (toekomstige) leerkracht ook qua taalgebruik een voorbeeldfunctie. De stage op een basisschool begint al snel na de start van de studie. Het is daarom ook wel bijzonder prettig om dán al goed voorbereid te zijn!

voorbereiding

Tijdens het eerste studiejaar zijn er veel interessante nieuwe zaken die tijd vragen. Daardoor is er vaak weinig tijd om je alsnog goed voor te bereiden op de taaltoets. Ook daarom is het zeker aan te raden om daarmee (liefst ruim) vóór de start van je studie te beginnen.

Het is elk jaar weer bijzonder spijtig om te moeten constateren, dat deze toets voor een best aanzienlijk deel van de eerstejaarsstudenten een lastig obstakel vormt – dat niet zelden zelfs dwingt tot stoppen met de studie – terwijl dat door tijdige voorbereiding voorkómen had kunnen worden!

e-learning

Als bij de demo-toets blijkt, dat je je op de toets moet voorbereiden, kun je gebruikmaken van ons pakket e-learning: heldere theorie en 1600 oefenvragen met passende uitleg, plus de beschikbaarheid van deskundige hulp via de helpdesk. (Dat kan uiteraard niet gratis zijn, maar wij bieden dat voor minder dan de gemiddelde prijs van één studieboek.)

Je wordt bij onze e-learning efficiënt door de daarvoor gebruikte sites geloodst door duidelijke links onderaan de onderdelen. Dat maakt het studeren nog comfortabeler.

Studeren in het hoger onderwijs betekent vooral vooruitkijken en goed plannen!
Niet (goed) plannen is de belangrijkste oorzaak van uitval in het hoger onderwijs.

©  2019  Ronald Zwiers  –   taalverzorging.nl

laatst bijgewerkt: 7-5-’19

Onze e-learning is een professionele particuliere onderwijsactiviteit zonder winstdoel.