start!

effectief, comfortabel én betaalbaar werken aan je taalvaardigheid voor de pabo

→  voor verkorte versie, o.a. voor mobiel: taaltoets-pabo.nl

Op de pabo word je natuurlijk lang niet alleen bij ‘de taaltoets’ afgerekend op je taalvaardigheid. Tijdens je studie – onder andere bij verslagen en werkstukken – wordt daarop gelet. En door een goede voorbereiding sta je in je stage met meer zelfvertrouwen voor de klas!

demo-toets

De ‘demo-toets’ op deze site (75 items) geeft je binnen 30 minuten veel informatie over de taaltoets voor eerstejaarsstudenten: een indruk van de eisen, de wijze van toetsen én van jouw kennis en vaardigheden.

demo-toets bekijken

e-learning

Ronald Zwiers:

Als docent Nederlands aan een pabo werd ik geconfronteerd met de problematiek van de aansluiting van onder andere mbo en havo met die opleiding. Dat was voor mij uiteindelijk reden om voor Nederlands een passend traject e-learning te ontwikkelen. Het is een eigen initiatief, zonder subsidie of sponsoring. Uitgangspunt: het tarief voor studenten is enkel een éénmalige bijdrage in de diverse onkosten. Je moet daarvoor wel kunnen aantonen dat je (aankomend) student bent.

Het pakket e-learning richt zich allereerst op de voorbereiding voor de taaltoets pabo, maar het biedt daarnaast extra leer- en oefenstof voor het vervolg van je opleiding – duidelijk apart aangegeven. En zo nodig kun je snel deskundige ondersteuning krijgen via de helpdesk. Nu nog de stap zetten om te starten!

info e-learning

Dit traject is specifiek gericht op de pabo. Voor andere doeleinden: Nederlands-online.nl

Voor vakcollega’s pabo is uitgebreide informatie beschikbaar over het pakket e-learning.

©  2020  auteursrecht voor alle materiaal e-learning en daarmee samenhangende informatie- en demonstratiemateriaal: Ronald Zwiers

laatst bijgewerkt: 18-9-’21