start!

Goed voorbereid naar de pabo?

Hier vind je informatie over taal, vooral over de taaltoets!

Allereerst: op de pabo word je niet alleen bij de toets afgerekend op je taalvaardigheid. Ook in de stage en tijdens je studie – vooral bij verslagen en werkstukken – wordt daarop gelet. Daarbij gaat het onder andere om zaken als grammatica, stijl, het gebruik van leestekens en de spelling.

De voorbereiding in de vooropleiding blijkt vaak onvoldoende. Met extra voorbereiding voor taal scoor je dus meervoudig: bij de toets, in je stage en bij je studie!

de toets

De ‘demo-toets’ op deze site geeft je binnen een half uur veel informatie over de taaltoets: een indruk van de eisen, de wijze van toetsen én van jouw kennis en vaardigheden.

wanneer?

Soms wordt de taaltoets al vóór de start van de opleiding afgenomen. Voor bijvoorbeeld verkorte deeltijdopleidingen of een ‘zij-instroomtraject’ kan het als toelatingsvoorwaarde gelden. Voor de gewone dagopleiding kan de taaltoets doorgaans (ook) tijdens het eerste studiejaar worden afgelegd.

waarom?

Een voldoende resultaat moet een soort ‘basisniveau’ garanderen. Voor een lerarenopleiding voor het basisonderwijs is taal / Nederlands natuurlijk extra belangrijk, omdat taal het centrale vak is in het basisonderwijs. Je hebt als (toekomstige) leerkracht ook qua taalgebruik een voorbeeldfunctie. De stage op een basisschool begint al heel snel na de start van je studie. Het is daarom ook wel bijzonder prettig om dán al goed voorbereid te zijn!

voorbereiding

Tijdens het eerste studiejaar zijn er veel interessante nieuwe zaken die tijd vragen. Daardoor is er vaak weinig tijd om je alsnog goed voor te bereiden op de taaltoets. Ook daarom is het zeker aan te raden om daarmee vóór de start van je studie te beginnen.

e-learning

Als bij de demo-toets blijkt, dat je je op de toets moet voorbereiden, kun je gebruikmaken van ons pakket e-learning: heldere theorie en 1600 oefenvragen met duidelijke uitleg, plus de beschikbaarheid van deskundige hulp via de helpdesk.

Dat is geen gesubsidieerd project, maar een ‘particulier initiatief’ waarvoor veel werk is (en deels nog steeds wordt) verricht en waarvoor ook voortdurend kosten worden gemaakt. Toch bieden wij het aan voor minder dan de gemiddelde prijs van één studieboek …

Studeren in het hoger onderwijs betekent vooral vooruitkijken en goed plannen!
Lees meer over plannen van je studie …

©  2019  Ronald Zwiers  –   taalverzorging.nl

laatst bijgewerkt: 18-8-’19

Onze e-learning is een professionele particuliere onderwijsactiviteit zonder winstdoel.