aanmelden

Heb je (van ons of via een opleiding) een referentiecode ontvangen? Klik dan hier

Alleen studenten pabo kunnen gebruikmaken van de e-learning tegen een speciaal, laag tarief, dat alleen een (éénmalige) bijdrage is in de diverse onkosten.

Wie komen voor dit ‘onkostentarief’ in aanmerking?
Studenten die dit zélf moeten betalen (of hun ouders).

En wie komen daarvoor niet in aanmerking?
Degenen die via een werkgever of instantie hiervoor een vergoeding kunnen ontvangen.

Je kunt bewijzen dat je (aankomend) student pabo bent

–  door je e-mailadres bij de onderwijsinstelling van je opleiding te gebruiken
of
–  door een foto van je studentenkaart of een bewijs van inschrijving of aanmelding
of
–  door een foto van een bewijs van je huidige (voor)opleiding (mbo, havo, vwo, andere opleiding)
of
–  door een kopie van een e-mail van de opleiding over je aanmelding (eventueel ook voor een ’21+-toets’)

Toch problemen daarbij of een bijzondere situatie? Laat dat dan even weten via het contactformulier (meld je niet zo maar aan zonder deugdelijk bewijs).

Het e-mailadres voor het eventueel opsturen van een bewijs krijg je in de automatische reactie op de aanmelding. Niet meteen een reactie ontvangen? Kijk dan even in de map ‘ongewenste e-mail’.

Er worden best vaak typfouten gemaakt in e-mailadressen, waardoor je geen reactie ontvangt. Vermeld daarom ook een telefoonnummer, zodat we je in elk geval kunnen bereiken.

voor- en achternaam:*
e-mail (liefst adres bij je opleiding):*
telefoon:
-
mobiel:
-
Ik heb de voorwaarden voor onderstaande tarieven gelezen. Ik ben student*
Ik bestel (op grond van de informatie op deze site):*
eventuele toelichting / Als je reacties vanuit de e-learning liever op je privé-e-mailadres wilt, vermeld dat dan hieronder.
Typ de letters en cijfers over:

* verplicht in te vullen

De volgende stap:
Na aanmelding ontvang je in de automatische bevestigingsmail de betaalgegevens van onze rekening bij ING. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je betaling sturen we je jouw persoonlijke inloggegevens.

Niets ontvangen? Kijk even in de map ‘ongewenste e-mail’ / ‘reclame’!

bestelvoorwaarden:

Wij behouden ons het recht voor om een aanmelding te weigeren als er aanwijzingen zijn dat de aanmelder niet aan de op deze site gestelde voorwaarden voldoet, dat uitsluitend naar onze beoordeling.

Als alsnog blijkt dat oneigenlijk gebruik is gemaakt van het ‘onkostentarief’, wordt het account geblokkeerd, zonder enig recht op terugbetaling. Van of voor die persoon worden verder ook op geen enkele wijze aanmeldingen meer geaccepteerd.

Voor nascholing taalvaardigheid voor onderwijspersoneel kun je o.a. – vrijblijvend –  contact opnemen via het formulier op deze site.

De verstrekte inloggegevens zijn uitsluitend bedoeld voor individueel eigen gebruik. Als er kennelijk meerdere gebruikers zijn, wordt allereerst het account afgesloten, zonder enig recht op teruggave van betaling.

Voor instellingen werken wij logischerwijs met licenties. Op misbruik ondernemen wij actie, onder andere naar het verantwoordelijke bestuur.

beleid privacy en beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van je gegevens uiteraard serieus en wij nemen voortdurend zoveel mogelijk passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, o.a. door gebruik van de meest recente updates van applicaties en software voor beveiliging.

De ingevulde gegevens voor contact en aanvraag zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor het via deze site aangeboden onderwijs en zullen nooit aan derden worden verstrekt. De gegevens worden binnen twee maanden na de aanvraag of na afloop van de overeengekomen termijn voor scholing gewist (of zoveel eerder als de besteller vraagt).

De inhoud van berichten in het kader van mailwisseling of informatie door telefonisch contact, of gegevens door monitoring van resultaten binnen het onderwijsproces, zullen niet aan derden worden bekendgemaakt (tenzij de gebruiker daar nadrukkelijk om vraagt) en zullen binnen twee maanden na afloop van de overeengekomen termijn voor scholing worden gewist (of zoveel eerder als de gebruiker vraagt).

Voor contact daarover kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier op deze site.