aanmelden studenten

Wij vragen voor welke opleiding / opleidingsvariant het pakket wordt besteld, i.v.m. de afstemming van het aanbod. 

Alleen voor studenten geldt een speciaal tarief. Je kunt bewijzen dat je student bent

–  door je e-mailadres bij de onderwijsinstelling te gebruiken
of
–  door een foto van je studentenkaart of een bewijs van inschrijving of aanmelding
of
–  door een foto van een bewijs van je huidige (voor)opleiding (mbo, havo, vwo, ander hbo)

Het e-mailadres voor het eventueel opsturen van een bewijs krijg je in de automatische reactie op de aanmelding.

voor- en achternaam:*
e-mail:*
telefoon:
-
mobiel:
-
Voor welke opleiding wil je dit pakket gebruiken?*
Ik bestel (op grond van de informatie op deze site):*
eventuele toelichting:

* verplicht in te vullen

De volgende stap:
Na aanmelding ontvang je in de automatische bevestigingsmail de betaalgegevens van onze rekening bij ING. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je betaling * sturen we je jouw persoonlijke inloggegevens.

Niets ontvangen? Kijk dan eerst even in de map ‘spam’.

*  De meeste betalingen zijn direct voor ons zichtbaar (wij ontvangen een pushbericht), maar bij enkele banken (o.a. Triodos Bank) pas in de loop van de volgende werkdag.

Mocht je na 24 uur nog geen reactie van ons hebben ontvangen, neem dan even contact op via het contactformulier op deze site. Helaas gaat er toch af en toe iets mis in het mailverkeer. Wij ontvangen dan bijvoorbeeld een betaling, maar geen aanmeldingsformulier …

 

bestelvoorwaarden:

Wij behouden ons het recht voor om aanmeldingen te weigeren. Eventueel reeds gedane betalingen worden dan uiteraard geretourneerd.

De verstrekte inloggegevens zijn uitsluitend bedoeld voor individueel eigen gebruik. Als er kennelijk meerdere gebruikers zijn, worden allereerst de accounts afgesloten, zonder enig recht op teruggave van betaling.

Voor instellingen werken wij logischerwijs met licenties. Op misbruik ondernemen wij actie, o.a. naar het verantwoordelijke bestuur.

beleid privacy en beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, o.a. door de meest recente updates van applicaties en virusscanner.

De ingevulde gegevens voor contact en aanvraag zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor het via deze site aangeboden onderwijs en zullen nooit aan derden worden verstrekt. De gegevens worden binnen twee maanden na de aanvraag of na de afloop van de overeengekomen termijn voor scholing gewist (of zoveel eerder als de besteller vraagt).

De inhoud van berichten in het kader van mailwisseling of informatie door telefonisch contact of gegevens door monitoring van resultaten binnen het onderwijsproces zullen niet aan derden worden bekendgemaakt en zullen binnen twee maanden na afloop van de overeengekomen termijn voor scholing worden gewist (of zoveel eerder als de besteller vraagt).

Voor contact daarover kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier op deze site.