leestekens

31 – de puntkomma

;    de puntkomma

 •    is een soort tussenweg voor een punt en een komma:
  De burgemeester gaf een uitvoerige reactie; de actievoerders waren daarmee echter niet tevreden. 
 •    wordt onder andere gebruikt in opsommingen om verwarring te voorkomen: Te koop: eettafel met vier stoelen; dvd-speler, zo goed als nieuw; tv-kast

Omdat in één deel van de opsomming, dvd-speler, zo goed als nieuw, al een komma
gebruikt is, kun je die niet meer als ‘afscheidingsteken’ gebruiken. Dan zou immers
verwarring kunnen ontstaan: het lijkt dan net of dvd-speler en zo goed als nieuw aparte
delen van de opsomming zijn.

 •      wordt ook wel gebruikt in puntsgewijze opsommingen:
  Voor de bestrijding van ‘taalachterstand’ zijn verschillende maatregelen nodig:
  –   kinderen met risico op achterstand moeten op 2-jarige leeftijd naar de ‘
  voorschool’;
  –   op de basisschool moet de taalvaardigheid regelmatig getoetst worden;
  –   voor de generaties van vóór de voorschool is deskundige ondersteuning nodig. 

Je ziet overigens steeds vaker, dat bij dergelijke opsommingen de puntkomma en punt weggelaten worden, omdat men vindt dat de streepjes al voldoende structuur aanbrengen.

Advies: gebruik de puntkomma zo weinig mogelijk, tenzij je de details kent. Het gebruik leidt snel tot (veel) te lange zinnen die beter opgesplitst hadden kunnen worden.

Hoewel een juist gebruik van leestekens kan bijdragen aan het vlot en prettig leesbaar maken van een tekst, veroorzaakt het gebruik van puntkomma’s vaak het omgekeerde.

Je ziet de puntkomma vaak foutief gebruikt in plaats van een dubbele punt. Mogelijk speelt daarbij een rol dat ze op dezelfde toets op het toetsenbord zitten.

Onthoud in elk geval, dat een dubbele punt een heel andere functie heeft dan een puntkomma.