start!

een praktische handreiking voor je start op de pabo

– een demo van ‘de taaltoets’
– professionele, heldere – én betaalbare – e-learning, met helpdesk

 

→  voor een verkorte versie van de informatie, o.a. voor mobiel: taaltoets-pabo.nl

Op de pabo word je natuurlijk niet alleen bij ‘de taaltoets’ afgerekend op je taalvaardigheid. Bij de lessen taaldidactiek moet je eigen taalvaardigheid vanzelfsprekend goed op orde zijn. Bij je verslagen en werkstukken wordt ook op correct taalgebruik gelet. En door een goede voorbereiding sta je in je stage met duidelijk meer zelfvertrouwen voor de klas! 

demo-toets

De ‘demo-toets’ op deze site (75 items) geeft je binnen 30 minuten veel informatie over de taaltoets voor eerstejaarsstudenten: een indruk van de eisen, de manier van toetsen én van jouw kennis en vaardigheden.

demo-toets bekijken

e-learning

Ronald Zwiers:

Als docent Nederlands aan een pabo zag ik veel problemen bij de aansluiting van onder andere mbo en havo met die opleiding, reden om voor Nederlands een passend traject e-learning te ontwikkelen. (Ook deeltijders en zij-instromers maken daar inmiddels dankbaar gebruik van.) Het is een eigen initiatief en het tarief voor studenten is alleen een éénmalige bijdrage in de diverse onkosten (zonder berekening van de vele werkuren). Je moet daarvoor wel kunnen aantonen dat je (aankomend) student pabo bent. Het is de bedoeling om hiermee studenten een voor hen betaalbare oplossing te bieden. Voor alle duidelijkheid:

Voor wie is dit aanbod met ‘onkostentarief’ bedoeld?
Studenten die dit zélf moeten betalen (of hun ouders).

En wie komen daarvoor logischerwijs niet in aanmerking?
Degenen die via een werkgever of instantie hiervoor een vergoeding kunnen ontvangen.

Het pakket e-learning richt zich allereerst op de voorbereiding voor de taaltoets pabo, maar het biedt daarnaast extra leer- en oefenstof voor het vervolg van je opleiding – wel duidelijk apart aangegeven. Je kunt zo nodig ook snel deskundige ondersteuning krijgen via de helpdesk.

info e-learning

Ben je niet (aankomend) student pabo? Kijk dan op Nederlands-online.nl

Voor docenten, vakcollega’s pabo, is op aanvraag via een (afgeschermde) site documentatie beschikbaar over het pakket e-learning.

©  2023  auteursrecht voor alle materiaal e-learning inclusief informatie- en demonstratiemateriaal: Ronald Zwiers

laatst bijgewerkt: 10-12-‘23