start!

een praktische handreiking voor jouw start op de pabo

Een geleidelijke voorbereiding verdient uiteraard de voorkeur, maar ook voor een herkansing of toelatingstoets op korte termijn bieden wij hulp en ondersteuning met een verkort traject.

→  voor een verkorte versie van de informatie, o.a. voor mobiel: taaltoets-pabo.nl

Op de pabo word je natuurlijk niet alleen bij ‘de taaltoets’ afgerekend op je taalvaardigheid. Bij de lessen taaldidactiek moet je eigen taalvaardigheid vanzelfsprekend goed op orde zijn. Bij je verslagen en werkstukken wordt ook op correct taalgebruik gelet. En door een goede voorbereiding sta je in je stage met duidelijk meer zelfvertrouwen voor de klas! 

demo-toets

De ‘demo-toets’ op deze site (75 items) geeft je binnen een half uur veel informatie over de taaltoets voor eerstejaarsstudenten: een indruk van de eisen, de manier van toetsen én van jouw kennis en vaardigheden.

demo-toets bekijken

e-learning: efficiënt, helder – én betaalbaar – mét helpdesk

Ronald Zwiers (auteur):

Als docent Nederlands aan een pabo zag ik veel problemen bij de aansluiting van onder andere mbo en havo met die opleiding. Dat was reden om voor Nederlands een passend traject e-learning te ontwikkelen. (Ook deeltijders en zij-instromers maken daar inmiddels dankbaar gebruik van.) Het tarief voor studenten is alleen een éénmalige bijdrage in de diverse onkosten – zonder berekening van de vele werkuren. Je moet daarvoor wel kunnen aantonen dat je (aankomend) student pabo bent. Het is de bedoeling om hiermee studenten een voor hen betaalbare oplossing te bieden. Voor alle duidelijkheid:

Dit aanbod met ‘onkostentarief’ is bedoeld voor studenten die dit zélf moeten betalen (of hun ouders).

Degenen die hiervoor via een werkgever of instantie vanuit een na- of omscholingsbudget een vergoeding kunnen ontvangen, komen hiervoor logischerwijs niet in aanmerking. Gangbare commerciële tarieven – met berekening van werktijd – liggen uiteraard veel hoger. 

Het pakket e-learning richt zich allereerst op de voorbereiding voor ‘de taaltoets pabo’, maar het biedt daarnaast extra leer- en oefenstof voor het vervolg van je opleiding – wel duidelijk apart aangegeven. Je kunt zo nodig ook snel deskundige ondersteuning krijgen via de helpdesk.

info e-learning

Ben je niet (aankomend) student pabo? Kijk dan op Nederlands-online.nl

Voor degenen die al in het onderwijs werken: nascholingtaal.nl

Voor vakcollega’s Nederlands pabo is documentatie beschikbaar over het pakket e-learning.

©  2024  alle materiaal e-learning, informatie- en demonstratiemateriaal: Ronald Zwiers

laatst bijgewerkt: 22-7-’24