start!

Wil jij je voor taal voorbereiden op de pabo?
Of moet jij een herkansing doen voor ‘de taaltoets’?
Wij bieden je professionele, passende (én betaalbare) e-learning.

→  voor een verkorte versie van de informatie, o.a. voor mobiel: taaltoets-pabo.nl

Op de pabo word je uiteraard niet alleen bij ‘de taaltoets’ afgerekend op je taalvaardigheid. Bij de lessen taaldidactiek moet je eigen taalvaardigheid vanzelfsprekend goed op orde zijn. Bij je verslagen en werkstukken wordt ook op correct taalgebruik gelet. En door een goede voorbereiding sta je in je stage met duidelijk meer zelfvertrouwen voor de klas! 

demo-toets

De ‘demo-toets’ op deze site (75 items) geeft je binnen 30 minuten veel informatie over de taaltoets voor eerstejaarsstudenten: een indruk van de eisen, de manier van toetsen én van jouw kennis en vaardigheden.

demo-toets bekijken

e-learning

Ronald Zwiers:

Als docent Nederlands aan een pabo zag ik veel problemen bij de aansluiting van onder andere mbo en havo met die opleiding, reden om voor Nederlands een passend traject e-learning te ontwikkelen. (Inmiddels maken ook deeltijders en zij-instromers daar dankbaar gebruik van.) Het is een eigen initiatief, zonder enige subsidie of sponsoring. Uitgangspunt: het tarief voor studenten is enkel een éénmalige bijdrage in de diverse onkosten. Je moet daarvoor wel kunnen aantonen dat je (aankomend) student bent *.

Het pakket e-learning richt zich allereerst op de voorbereiding voor de taaltoets pabo, maar het biedt daarnaast extra leer- en oefenstof voor het vervolg van je opleiding – wel duidelijk apart aangegeven. En kom je er toch even niet uit, of wil je advies? Je kunt snel deskundige ondersteuning krijgen via de helpdesk – en dat zul je verder nergens aantreffen.

info e-learning

 

Ben je niet (aankomend) student pabo? Kijk dan op Nederlands-online.nl

Voor vakcollega’s pabo is uitgebreide informatie beschikbaar over het pakket e-learning.

*  Dit tarief is uitsluitend bedoeld voor (aankomende) studenten in opleiding tot leraar basisonderwijs. O.a. voor reeds werkzame docenten gaat het om ‘nascholing’, waarvoor andere voorwaarden gelden (ook als zij voor bekostiging geen beroep doen op hun werkgever). 

 

©  2020  auteursrecht voor alle materiaal e-learning en het daarmee samenhangende informatie- en demonstratiemateriaal: Ronald Zwiers

laatst bijgewerkt: 21-5-’23