nascholing via school

Met basisscholen met name kunnen wij afspraken maken over deelname van hun leraren om weer wat kennis op te frissen. In dat geval kun je je via onderstaand formulier aanmelden.

Na controle van de aanmelding krijg je de informatie voor het inloggen zo spoedig mogelijk toegestuurd. De verstrekte inloggegevens zijn uiteraard uitsluitend bedoeld voor individueel eigen gebruik.

informatie over de mogelijkheden voor nascholing primair onderwijs: nascholingtaal.nl

naam:*
e-mail:*
school (of referentie):*
keuze:*
eventuele toelichting / opmerking:
Typ de letters en cijfers over:

beleid privacy enĀ beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, o.a. door de meest recente updates van applicaties en virusscanner.

De ingevulde gegevens voor contact en aanmelding zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor het via deze site aangeboden onderwijs en zullen nooit aan derden worden verstrekt. De gegevens worden binnen twee maanden na afloop van de bestelde termijn gewist (of zoveel eerder als de besteller vraagt).

De inhoud van berichten in het kader van mailwisseling rondom of binnen het onderwijsproces zullen niet aan derden worden bekendgemaakt en zullen binnen twee maanden worden gewist (of zoveel eerder als de besteller vraagt). Voor zover wij al over gegevens van resultaten beschikken, zullen die ook nooit aan derden worden bekendgemaakt.

Voor contact over privacy kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier.