(na)scholing via school

Met scholen kunnen wij afspraken maken over deelname van hun leraren om weer wat kennis op te frissen. Als je werkt op een school die zo’n afspraak met ons heeft gemaakt, kun je je hieronder aanmelden.

Als je van ons een referentiecode voor deelname hebt ontvangen, kun je je hieronder kosteloos aanmelden door die code in te vullen.

Na controle van de naam van de school of de referentiecode krijg je de informatie voor het inloggen zo spoedig mogelijk toegestuurd. De verstrekte inloggegevens zijn uiteraard uitsluitend bedoeld voor individueel eigen gebruik.

informatie over de mogelijkheden voor nascholing personeel primair onderwijs: nascholingtaal.nl

naam:*
e-mail:*
school of referentiecode:*
keuze:*
eventuele toelichting / opmerking:
Typ de letters en cijfers over:

beleid privacy enĀ beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, o.a. door de meest recente updates van applicaties en virusscanner.

De ingevulde gegevens voor contact en aanvraag zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor het via deze site aangeboden onderwijs en zullen nooit aan derden worden verstrekt. De gegevens worden binnen twee maanden na de aanvraag of na de afloop van de overeengekomen termijn voor scholing gewist (of zoveel eerder als de besteller vraagt).

De inhoud van berichten in het kader van mailwisseling of informatie door telefonisch contact of gegevens door monitoring van resultaten binnen het onderwijsproces zullen niet aan derden worden bekendgemaakt en zullen binnen twee maanden na afloop van de overeengekomen termijn voor scholing worden gewist (of zoveel eerder als de besteller vraagt).

Voor contact daarover kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier op deze site.