start

eigentijdse voorbereiding via e-learning met helpdesk

Nederlands / taal is het centrale vak op de basisschool. Daarom worden allereerst duidelijke eisen gesteld aan jouw ‘eigen taalvaardigheid’ als toekomstige leerkracht.

Ingaande het studiejaar 2016-2017 is er geen landelijke taaltoets meer voor eerstejaarsstudenten pabo. Thomas More Hogeschool in Rotterdam heeft een eigen digitale toets ontwikkeld (voor de verschillen zie FAQ). Ons les- en oefenmateriaal is aangepast aan deze vernieuwde toets.

E-learning: studeren waar en wanneer jij wilt, in jouw eigen tempo!

 • geen lessen op een bepaalde tijd en plaats
 • geen aanbod van lesstof en oefeningen in een ‘gemiddeld’ tempo
 • wel de mogelijkheid om vragen te stellen
 • wel de mogelijkheid om extra hulp te krijgen

Wil je alléén oefenen voor de toets (met vrij weinig en tijdelijk effect), of ook echt léren: de stof doorgronden en die uiteindelijk zelf ook kunnen uitleggen? Je wordt immers opgeleid tot leerkracht …

Diverse sites bieden (alleen) die oefening, maar wij bieden echt onderwijs:

 • uitvoerige theorie – het resultaat van ruim 10 jaar specifieke lespraktijk pabo
 • bij de oefenstof uitvoerige feedback met nauwkeurige verwijzing naar de theorie
 • een helpdeskservice
  in eerste instantie via een contactformulier op de site,
  met minimaal 300 dagen per jaar passende hulp binnen 24 uur (en vaak sneller).
  Je kunt daarbij ook aangeven dat je graag gebeld wilt worden voor nadere uitleg.
 • zo nodig nog extra oefeningen met monitoring van fouten en extra persoonlijke hulp

Heb je nog vragen? Kijk dan even bij FAQ en gebruik anders vrijblijvend het contactformulier.

De bekende valkuil voor veel aankomende studenten is het onderschatten van de eisen voor Nederlands en het wachten met de voorbereiding, soms uiteindelijk leidend tot gedwongen beëindiging van de studie: zie FAQ).

Ons aanbod is uitsluitend bestemd voor individueel eigen gebruik. Ten opzichte van vele honderden uren ontwikkeling (voor een beperkte doelgroep) plus de dienstverlening via de helpdesk – zonder subsidie of sponsoring – vragen wij een bescheiden bedrag, de gemiddelde prijs van één studieboek, voor een onderwijsaanbod voor zes maanden.

In bijzondere gevallen (wat betreft financiële situatie) is kosteloos gebruik mogelijk, o.a. vertrouwelijk te regelen via de decaan van de opleiding of de docent taal / Nederlands.

Ronald Zwiers, taaltraining en -coaching  ♦  algemene informatie: taaleducatie.nl

laatst bijgewerkt op 21-5-’17

© 2016 / 2017  R.J. Zwiers