start

eigentijdse voorbereiding via e-learning met helpdesk

Nederlands / taal is het centrale vak op de basisschool. Daarom worden allereerst duidelijke eisen gesteld aan jouw ‘eigen taalvaardigheid’ als toekomstige leerkracht.

Ingaande het studiejaar 2016-2017 is er geen landelijke taaltoets meer voor eerstejaarsstudenten pabo. Thomas More Hogeschool in Rotterdam heeft een eigen digitale toets ontwikkeld (voor de verschillen zie FAQ). Ons les- en oefenmateriaal is aangepast aan deze vernieuwde toets.

E-learning: studeren waar en wanneer jij wilt, in jouw eigen tempo!

Wil je alléén oefenen voor de toets (met weinig en tijdelijk effect), of ook echt léren?

Diverse sites bieden (alleen) die oefening, maar wij bieden echt onderwijs:

  • uitvoerige theorie – het resultaat van ruim 10 jaar specifieke lespraktijk pabo
  • bij de oefenstof uitvoerige feedback met nauwkeurige verwijzing naar de theorie
  • een helpdeskservice
    via een contactformulier op de site,
    met minimaal 300 dagen per jaar passende hulp binnen 24 uur (en vaak sneller).
    Je kunt daarbij ook aangeven dat je graag gebeld wilt worden voor nadere uitleg.
  • zo nodig nog extra oefeningen met monitoring van fouten en gerichte hulp

Heb je nog vragen? Kijk dan even bij FAQ en gebruik anders vrijblijvend het contactformulier.

Ons aanbod is uitsluitend bestemd voor individueel eigen gebruik. Ten opzichte van vele honderden uren ontwikkeling (voor een beperkte doelgroep) plus de dienstverlening via de helpdesk – zonder subsidie of sponsoring – vragen wij een bescheiden bedrag, de gemiddelde prijs van één studieboek, voor een onderwijsaanbod voor zes maanden.

In bijzondere gevallen (wat betreft financiële situatie) is kosteloos gebruik mogelijk, o.a. vertrouwelijk te regelen via de decaan van de opleiding of de docent taal / Nederlands.

Ronald Zwiers, taaltraining en -coaching  ♦  algemene informatie: taaleducatie.nl

laatst bijgewerkt op 23-2-’17

© 2016 / 2017  R.J. Zwiers